TIN TỨC & HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP

03/01/2018

Khách hàng: Thi công công trình cầu treo tại Lào Cai

Sản phẩm cung cấp: 5.000m cáp mạ kẽm 6×36+IWRC – Hàn Quốc D18 và D40 Mới đây, Lê Hà
HOTLINE
0983 514 800